Saturday, August 27, 2011

Adil dan Saksama

Konsep adil dan saksama ialah dua konsep yang berbeza sama sekali. Adil kelihatan apabila kita meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Saksama pula lebih kepada prinsip kesamarataan, yakni menetapkan pembahagian yang sekata pada setiap bahagian.

Dalam sebuah negara seperti Malaysia, mengamalkan prinsip kesamarataan mungkin bagus, atau sekurang-kurangnya kedengaran molek dan sedap, tetapi adakah ia praktikal?

Komposisi kaum di negara ini yang belum seimbang dari segala sudut, dengan sekumpulan minoriti masih menguasai sebahagian besar sektor ekonomi, adalah mustahil bagi pemerintah mengamalkan dasar kesamarataan ini sepenuhnya.

Justeru konsep adil kelihatan lebih harmoni dan sesuai untuk dipraktikkan kerana masyarakat di negara ini pada umumnya belum bersedia menerima sepenuhnya amalan berasaskan merit dalam sistem meritokrasi.

Contoh yang cukup popular untuk memperjelas konsep ini ialah perkongsian sebuah kek. Adakah adil jika sepotong kek dibahagikan secara sama rata kepada setiap kumpulan penerimanya sekiranya jumlah bagi setiap kumpulan penerima itu sendiri tidak sekata?

Misalnya, terdapat tiga buah kumpulan yang akan menerima pembahagian kek tersebut. Kumpulan A berjumlah 10 orang. Kumpulan B pula, 6 orang dan Kumpulan C, 2 orang.

Sekiranya kek tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian secara sama rata, maka kumpulan manakah yang paling untung atau menerima tempias yang paling banyak? Sudah tentulah Kumpulan C kerana jumlah ahlinya cuma dua orang.

Manakala Kumpulan B dan A pula terpaksa membahagi-bahagikan bahagian kek yang diterima kepada setiap ahli kumpulan masing-masing pada nisbah yang jauh lebih kecil berbanding habuan yang diterima oleh dua orang ahli kumpulan C.

Hal yang sama akan berlaku sekiranya konsep sama rata diterapkan dalam dasar pemerintahan negara ini kerana adalah jelas, komposisi kaumnya adalah berbeza-beza.

Melalui Gagasan 1Malaysia, pihak kerajaan telah memperkemaskan lagi dasar sedia ada dalam membantu meningkatkan taraf hidup rakyat melalui konsep keadilan sosial tanpa sedikit pun mengabaikan hak mana-mana kumpulan.

Justeru menjadi tanggungjawab kita sebagai mahasiswa untuk bersama-sama mendokong dasar keadilan sosial ini kerana kita adalah bakal pewaris kepimpinan negara kelak. Apa yang perlu kita lakukan ialah memahami realiti sosial masyarakat Malaysia dan berusaha memelihara keharmonian sedia ada melalui tindakan yang lebih matang dan berhemah tanpa terikut-ikut dengan persepsi sempit segelintir pihak di luar kampus.

No comments:

Post a Comment