Friday, February 21, 2014

KENAPA KITA LAIN?

We Lead. Itulah motto Universiti Sains Malaysia. Sejak ia diperkenalkan secara rasmi, motto ini kian meresapi jiwa setiap warga Universiti APEX pertama di Malaysia. Dalam apa-apa juga program atau aktiviti yang dijalankan, motto ini akan dimanifestasikan supaya pada akhirnya akan memberi kelainan kepada golongan sasar.

We Lead juga meresapi Tujuh Teras APEX yang telah banyak menjulang nama USM. Teras-teras tersebut adalah seperti berikut :

  1. Masa hadapan
  2. Kelainan
  3. Kelestarian
  4. Kemanusiaan
  5. Kesegajatan
  6. Perubahan
  7. Pengorbanan


Daripada ketujuh-tujuh teras ini, teras kedua iaitu Kelainan boleh disifatkan sebagai teras paling berjaya menyerlahkan identiti USM sebagai sebuah Universiti APEX di negara ini. Ia boleh dilihat dalam pelbagai aspek sama ada akademik, kokurikulum mahupun pembangunan sahsiah pelajar yang lain terutamanya menerusi program-program di luar bilik kuliah.

Selepas diiktiraf sebagai Universiti APEX, pihak pengurusan universiti telah merangka pelbagai bentuk modul dan latihan dalam usaha melahirkan mahasiswa yang mempunyai pelbagai kualiti modal insan, seimbang antara jasmani, emosi, rohani dan intelektual dan boleh bersaing dalam semua peringkat cabaran.

Salah satu program berimpak tinggi yang digarap khas untuk mahasiswa USM ialah Pimpin Siswa Asas dan Lanjutan. Program seumpama ini tidak pernah ditawarkan di mana-mana institusi pengajian tinggi yang lain lebih-lebih lagi dalam bentuk yang begitu sistematik dan menyeluruh. Rata-rata mahasiswa generasi APEX sudah melalui pengalaman sebagai peserta Pimpin Siswa dan layak bergelar Alumni Pimpin Siswa APEX.

Hari ini, modul-modul Pimpin Siswa yang dirangka untuk mahasiswa USM sudah mula menarik perhatian universiti-universiti lain. Terbaru, delegasi dari Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah membuat kunjungan ke Pusat Pembangungan Keusahawanan dan Sahsiah Pelajar (PPKSP) yang bertanggungjawab mengurusjayakan Pimpin Siswa untuk belajar selok-belok program ini. Dalam pertemuan itu, pihak PPKSP yang diwakili Pengarah Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar (BHEPP), Dr. Nazaruddin Zainun bersama-sama Timbalan Pendaftar BHEPP, Tuan Haji Husin bin Yahya dan Pengerusi Yayasan USM, En. Abdul Rashid Rejab tanpa lokek bertukar-tukar pandangan dan pengalaman dengan delegasi UMP.

Delegasi UMP sedang mendengar taklimat berkaitan Program
Pimpin Siswa di PPKSP, USM Induk.

Selain itu, USM juga menjadi rujukan sebuah lagi universiti di utara tanah air dalam pengurusan acara ekspo konvokesyen. Pada 20hb Februari 2014, delegasi dari Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) berkunjung ke USM bagi mempelajari kepakaran Sekretariat CONVEX menguruskan acara besar itu setiap tahun. Pihak BHEPP yang diwakili En. Zulkifli bin Che Hussein telah menyempurnakan pembentangan dengan jaya sekaligus menarik perhatian delegasi UNIMAP.

Sesi perkongsian pengalaman CONVEX bersama Delegasi
UNIMAP. 

Sementara itu, satu lagi program yang telah banyak menjulang nama USM ialah Dewan Perundingan Pelajar (DPP). Lebih dikenali sebagai Parlimen Mahasiswa, ia turut mendapat perhatian daripada pelbagai universiti ternama di seluruh negara. Jika sebelum ini wakil dari Universiti Utara Malaysia (UUM) pernah menyertai sidang perbahasan sebagai pemerhati, baru-baru ini delegasi dari Universiti Al-Bukhary juga turut menyertai persidangan sekaligus belajar secara lebih dekat perjalanan dewan perundingan yang pertama seumpamanya di Malaysia.

Terbaru, pada 22hb dan 23hb Februari 2014 ini, kita sekali lagi akan menerima kunjungan delegasi dari sebuah universiti utama negara iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Delegasi penting ini akan mengikuti sesi pembentangan dan taklimat khas berkenaan DPP yang akan disampaikan oleh Timbalan Naib Canselor BHEPP USM, Prof. Dr. Adnan bin Hussein dan Speaker DPP, Saudara Haziq Al-Amir.  

Dewan Perundingan Pelajar (DPP) atau Parlimen Mahasiswa USM bakal menerima
kunjungan dari UIAM pada 22 dan 23 Feb ini. 

Tiga catatan yang kami kongsikan di atas tadi amat signifikan kepada universiti kerana secara tidak langsung telah menjadi tanda ukur kepada keberkesanan program APEX yang kini bakal memasuki Fasa ke-2. Justeru menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan setiap program yang dirangka dapat dijayakan sebaik-baiknya. Komitmen kita semua amat ditagih. Kesanggupan dan pengorbanan kita amat diperlukan. Tidakkah kita berbangga menjadi warga USM? 

No comments:

Post a Comment